Homebanking

Komunikace klienta s bankou prostřednictvím použití elektronických metod z domácnosti bez přímého jednání v bance, znám také  pod  zkráceným  termínem  e-banking – elektronická přepážka.