Hybné síly - Enablers

Komplex aktivit, které pomáhají zlepšit implementaci nejlepší praktiky. Pomáhají objasnit a vysvětlit důvody (příčiny), které tkví za výkonností indikovanou benchmarkingem,  který  v dalším  fázi  pomáhá v aplikaci přenosu  nejlepší praktiky z jedné společnosti nebo organizace do druhé.