Kasárna Karlín v zimě nespí, nabídnou Svatomartinské slavnosti, filmy, koncerty i přednášky

S přicházející zimou areál pražských Kasáren Karlín neusíná. Bohatý program probíhá během chladných měsíců ve vnitřních vytápěných prostorách tohoto jinak prázdného a nevyužívaného klasicistního skvostu v centru Prahy - téměř každý den kino s filmovými novinkami, dokumenty a artovými snímky, koncerty českých a zahraničních kapel nezávislé scény a nově také přednášky POHOVor ve spolupráci s neziskovými organizacemi. 

“Podobně jako letos na jaře a v létě pořádáme i přes zimu cca 30 - 35 akcí měsíčně,” vypočítává Matěj Velek z neziskové organizace Pražské centrum, která od roku 2017 prázdná Kasárna Karlín spravuje a oživuje rozsáhlými kulturními a společenskými aktivitami. “Za dva a půl roku jsou to stovky promítání, koncertů, debat, prohlídek i rodinných aktivit, které přitáhly sta tisíce návštěvníků - i studentů, rodičů s dětmi či seniorů,” pokračuje Matěj Velek. Zdůrazňuje, že jeho spolek zajišťuje kromě programu i správu, údržbu a zabezpečení nevyužívaných Kasáren Karlín a tím šetří státu jako majiteli objektu milióny korun ročně.

Svatomartinské slavnosti v Kasárnách Karlín nabídnou návštěvníkům kvalitní menu - o husu se postará pražské bio řeznictví The Real Meat Society, jejichž maso pochází od malých českých farmářů. Dbají na udržitelné hospodaření, láskyplný venkovní chov a všechny jejich produkty se obejdou bez chemie. Kvalitní vína dodá české vinařství Pod Chlumem, které postupně obnovuje opuštěný kout s vinicemi na Lounsku. Pražskou premiéru si tu odbude unikátní projekt České televize a časopisu Reflex s názvem Moje svoboda, který představí minutovou poctu svobodě od 30 předních autorů v čele se Zdeňkem Svěrákem, Ester Geislerovou nebo Václavem Marhoulem.   

Z přednášek ve spolupráci s neziskovými organizacemi proběhnou v listopadu a prosinci například  diskuse Greenpeace o udržitelném stylu života, Amnesty International o migraci a situaci na ostrově Lampeduse nebo organizace Cesta domů o možnostech péče o umírající v domácím prostředí.

Karlínská kasárna vznikla v roce 1844 jako odpověď na problém s kapacitně nedostačujícím ubytováním pro vojáky. Stavby se ujala firma Vojtěcha Kleina, jenž proslul jako stavitel prvního pražského nádraží – dnešního Masarykova. Jedná se o klasicistní pětipodlažní budovu, která se zachovala ve své původní dispozici a mimo několika pozdějších přístaveb na dvoře a úprav interiérů také ve více méně původním stavu. V přiléhající hospodářské budově dnes funguje kavárna, bar, kino, koncertní a divadelní sál, galerie a taneční škola pro děti.

 

Kasárna Karlín spravuje od roku 2017 nezisková organizace Pražské centrum, jejímž cílem je ochrana, zvelebování, popularizace a oživování zapomenutých či nepřístupných míst v Praze a to mj. prostřednictvím organizace kulturních, vzdělávacích a jiných společenských akcí. Prvním působištěm spolku bylo v letech 2013–2015 Nákladové nádraží Žižkov. Budova kasáren přešla v roce 2016 do správy Ministerstva spravedlnosti. Tehdejší ministr Robert Pelikán přišel se záměrem vybudovat na místě justiční palác, a to v horizontu zhruba deseti let. Matěj Velek s neziskovou organizací Pražské centrum se na ministra obrátil s návrhem na dočasné užívání objektu ke kulturním a společenským účelům. Po ročním vyjednávání s ministerskými úředníky se nakonec podařilo dojednat podmínky a v březnu roku 2017 byla podepsána smlouva na tři roky s možností prodloužení. Do výpůjčky dostal spolek tzv. novou budovu a nádvoří s tím, že o využití tzv. staré budovy se bude nadále jednat. 

Důležité a zajímavé údaje:

 • poprvé pro veřejnost Kasárna Karlín otevřel spolek Pražské centrum 23. června 2017
 • před otevřením z areálu vyvezl 300 tun odpadu
 • roční návštěvnost činí více než 350 000 lidí
 • spolek Pražské centrum ušetří státu ročně 3–5 mil. Kč (za 3 roky činnosti až 15 mil. Kč) – správa, údržba, zabezpečení
 • 94 % příjmů tvoří příjmy z vlastních aktivit (kavárna, bary, vstupné apod.)
 • minulé akce například: koncerty PKF - Prague Philharmonia, festivaly Mezipatra QFF, Surf Film Festival, 4+4 dny v pohybu, Khamoro, KineDok, Festival nahých forem, Koncert pro klima Greenpeace, exhibice slam poetry, debaty Lékařů bez hranic, Greenpeace, výstavy, spolupráce s Prague Breakin School, Galerie Karlin Studios, Freecinema, workshopy Organizace pro pomoc uprchlíkům, akce pro veřejnost i klienty Beztíže
 • Kasárna Karlín zaměstnávají díky spolupráci s Fokus Praha také duševně nemocné a pomáhají tak jejich začleňování do společnosti
 • se stavbou kasáren se oficiálně začalo 3. března 1845 a první vojáci obydlili kasárna po první kolaudaci 23. prosince 1848
 • areál se původně jmenoval Pěchotní kasárna císaře Ferdinanda v Karlíně, po rakouském císaři a českém králi Ferdinandovi V. Dobrotivém. Po vzniku ČSR v říjnu 1918 se budova začala nazývat Žižkovy kasárny a za okupace 1939 – 1945 byla pojmenována po německém maršálovi Paulu von Hindenburgovi
 • jde o pozdně klasicistní pětipodlažní budovu, jejíž plocha zabírá celkem 1,66 hektaru. Jen severní průčelí objektu měří úctyhodných 168 metrů
 • karlínská kasárna zmiňuje také Hašek ve svých Osudech dobrého vojáka Švejka
 • v roce 1968 během okupace vojsky Varšavské smlouvy využíval kasárny nezávislý Československý rozhlas k  provizornímu protiokupačnímu vysílání
 • vojákům sloužila kasárna do roku 2008, od té doby jsou prázdná a nevyužívaná