Akvizice

Pojem mající několik významů:

  • získání, získávání, přírůstek, nově získaná věc nebo osoba
  • převzetí podniku, nebo jeho části (obvykle koupí)
  • získávání zákazníků osobním vyhledáváním

-red-