Incoming

Zabezpečení příjezdu zahraničních občanů ze zahraničí do domácího státu a zabezpečení všech služeb pro vytvoření příznivých podmínek a uspokojení potřeb zahraničních účastníků, který zabezpečují cestovní kanceláře zabezpečující cestovní styk.