Derogace

Zrušení právního předpisu. Právní předpis může  být zrušen  pouze právním předpisem stejné  nebo vyšší právní síly (derogační klauzule je uvedena v závěru právního předpisu). Automatickou derogací se rozumí stav, kdy je vydán nový předpis, který upravuje předmětnou otázku, neboť nový předpis ruší dřívější.