Alokace

Alokace vyjadřuje přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, ale také množství finančních  prostředků určených  pro  daný stát v rámci určitého operačního programu pro  danou  oblast  podpory nebo  prioritní  osu. O alokaci zdrojů do produkce by měla rozhodovat poptávka - „vláda spotřebitelů“.

-red-