Prazdroj: Třetinu zaměstnanců i manažerů tvoří ženy, pivovar jim vychází vstříc

Už dávno není pivovarnictví ryze mužským světem jako tomu bylo dříve. Dokládají to data Plzeňského Prazdroje. Více než třetinu jeho zaměstnanců (35 %) tvoří ženy a téměř stejné zastoupení mají i ve vedoucích pozicích.

„Ženy mají v Prazdroji nejen velmi dobré předpoklady pro pracovní uplatnění, ale naše data dokazují, že i stejné možnosti seberealizace a pracovního postupu jako muži. Ženy nyní tvoří 34 % vedoucích pracovníků,“ říká manažerka firemní odpovědnosti Plzeňského Prazdroje Monika Matyáštíková. Prazdroj údaje uveřejňuje v souvislosti s Mezinárodním dnem žen, který si svět každoročně připomíná už od roku 1909.  

Prazdroj dlouhodobě vychází vstříc svým zaměstnancům a pomáhá jim sladit jejich profesní a osobní život. Oceňovaným benefitem je například příspěvek ve výši až 6 000 Kč měsíčně na předškolní vzdělávání pro rodiče, kteří se chtějí vrátit z rodičovské dovolené dříve. Stejně tak Prazdroj vychází vstříc rodičům i z hlediska flexibility práce. Převážně matky malých dětí často využívají práci z domova, zkrácené úvazky nebo pružnou pracovní dobu.

Těmito programy Prazdroj podporuje diverzitu týmů a slaďování pracovního a soukromého života, což zvyšuje atraktivitu na trhu práce. Nejvíce žen pracuje v Prazdroji v oblastech financí, lidských zdrojů, korporátní komunikace a firemní odpovědnosti. Významné zastoupení mají ženy ale také na některých pracovištích, které si lidé spojují spíše s muži – ve vlastní výrobě piva nebo logistice. I zde pak často zastávají vedoucí pozice.

„Pivo není jen mužskou doménou a práce přímo v pivovaru také ne. Například manažerkou řízení balení produktů v pivovaru ve Velkých Popovicích je Veronika Sotolová, technoložkou, která má na starosti celý proces výroby piva od příjmu surovin až po jeho kvašení, Jana Šťastná. A jmenovat bych mohla dále. Co je ale skvělé, že některé ženy s našimi pivovary spojily i celou svou profesní dráhu. Nejdéle zaměstnanou ženou u nás je Alena Švábková, která pracuje v plzeňském pivovaru již úctyhodných 49 let, nyní na pozici skladnice,“ uvádí Monika Matyáštíková. Celková průměrná délka zaměstnanosti v Plzeňském Prazdroji je přitom 11,2 let.