Inkompatibilita

Zákaz vykonávání (zastávání) různých veřejných funkcí. V ČR např.  nelze vykonávat funkci poslance a  prezidenta.