Inovace

Inovace je  proces, který začíná nápadem (ideou) a pokračuje několika stupni rozvoje a končí implementací. Vyjadřuje schopnost převést nápad (myšlenku) do praxe takovým způsobem, který přidává hodnotu. Nápady a tvořivost  jsou  důležitými předpoklady.