Integrace 3P: Doba koronavirová, naše centrum je zavřené, ale myslíme na vás!

Spolek Integrace 3P působící v Praze v době koronavirové spustil 22. 4. pro své klienty aplikaci Historie Hrou, která je vytvořena pro školáky, ale je vhodná i pro rodiče, babičky i dědečky. Přihlásit se mohou zájemci z celé České republiky. Rádi poskytneme vstup každému, kdo o něj požádá, až do vyčerpání volných vstupů.

Doba koronavirová je dlouhá nejen pro děti, ale i pro seniory, kteří se opravdu bojí. Mají přečtené již všechny knihy, co doma mají, časopisy od sousedů se mnozí bojí půjčovat a internet už je příliš nebaví. Stěžují si, že skladba textů vůbec není pestrá, jako bývá za běžných dnů. Řada z nich si stěžuje, že nemohou odolat titulkům a každodenně se noří do klubek smutných nití o koronaviru a oznámení o úmrtí známých osobností… Toto zjištění vedlo Integraci 3P k okamžitému jednání, aby své seniory potěšila, děti zabavila a dospělým dala trochu prostoru, kdy děti nezlobí, nebo aby také zapátrali ve svých vědomostech. Organizace oslovila majitele licence, vstřícnost byla neuvěřitelná. Bez složitých diskuzí vytvořil speciální licenci pro Integraci 3P a její klienty. Uvolnil zdarma do konce roku 200 uživatelských vstupů a rozšíření se nebrání.

Aplikace Historie Hrou je soubor propracovaných veršovaných hádanek, které s velkou pílí vytvořila známá historička a genealožka Tereza Dvořáková, která předsedá České genealogické a heraldické společnosti. Zajímavý koncept tak trochu nahrazuje trénink kognitivních funkcí, který chybí především seniorům, který je vždy i malým společenským setkáním, ale i podporou komunitního života.

Zajímavě pojatý koncept, který k luštění využívá formu šifer, považuje Integrace 3P v tomto čase za obzvlášť zajímavý a přínosný projekt malého rozsahu s neuvěřitelně vysokým efektem. Hádanky v sobě totiž skrývají indicie odkazující na známé historické osobnosti, zajímavá místa a události. Pokud informaci luštitel neví, musí ji aktivně vyhledat v naučných knihách či internetu. Oživení si historie může být skvělou zábavou, když jste sami doma nebo klidně i s rodinou. Má i prokazatelný přínos pro trénování kognitivních funkcí, kdy uživatel musí informace utřídit, řadit do logických souvislostí a spojovat nebo je vyhledat, pokud je tedy neví. Pokud odpovědi zná, je to velice příjemné zjištění i opakování, které jistě posiluje i národní hrdost v nás.

Aplikaci Historie Hrou podporuje Asociace učitelů dějepisu České republiky (zkr. ASUD). Aplikaci si můžete bezplatně vyzkoušet i vy prostřednictvím odkazu:  http://historiehrou.cz/

Integrace 3P velice děkuje za poskytnutí speciální licence společnosti Virok univers a věří, že u tohoto prvního počinu nezůstane.