IBM

INTERBANK MARKET (IBM) vznikl v šedesátých letech 20. století.  V současné době má strukturu všeobecného peněžního trhu a výpůjčními a zápůjčními fondy. Tyto služby využívají banky a finanční instituce pro upevnění jejich krátkodobé likvidity nebo pro získání fondů pro opětovné zapůjčování. Mezinárodní trh má sídlo v Londýně.