Amnestie

Amnestie je rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu, a současně o zahlazení odsouzení pro trestný čin. Neruší se rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného. Trestněprávní následky odsouzení jsou sice v důsledku amnestie zahlazeny,   ale například povinnost nahradit škodu zůstává. Obvykle se amnestie vztahuje i na trestní stíhání v případech, na které amnestie dopadá, avšak vyžaduje se souhlas amnestovaného. Pokud už bylo zahájeno, nepokračuje se v něm (abolice).

Pro vyhlášení amnestie je potřebná kontrasignace předsedy vlády, přičemž předchozí svolení vlády, ale i přes kontrasignaci se stále jedná o úkon presidenta republiky.

Možné a časté jsou amnestie vázané na podmínky, např. že amnestovaný se po stanovenou dobu nesmí dopustit nového trestného činu; pokud jsou tyto podmínky porušeny, zbytek trestu se vykoná nebo trestní stíhání pokračuje.

-red-