Internacionalizace

Zmezinárodnění - existence vzájemné závislosti jednotlivých ekonomických subjektů. Objevuje se jako důsledek  mezinárodní dělby práce ze 2. pol. 19. století.