Loď (A)VOID by mohla na náplavce kotvit do konce roku...

Provozovateli lodi (A)VOID, spolku Dvojka sobě, byla za opakované porušování pravidel provozu náplavek už dříve zaslána výpověď ze smlouvy. Proti dalšímu provozu lodi se postavili jak zástupci Prahy 2, tak spolek Ohleduplná Praha. Po dalších jednáních nicméně Trade Centre Praha (TCP) nabídla spolku možnost uzavření smlouvy na provoz od 1. 6. do 31. 12. 2020. Ten nabídku odmítá.

„Náplavku je nutno vnímat jako komplexní prostor, kde se protíná velké množství zájmů – zájem místních obyvatel a sousedů na klidném životě, zájem návštěvníků náplavky, kteří sem jdou za účelem kulturního a společenského vyžití, ale také zájmy lidí přicházejících za zábavou. Právě pro to, aby všechny tyto zájmy mohly fungovat, zřídilo město v minulosti pozici kurátora náplavek a sepsalo pravidla pro chování na náplavkách. A zde vidím právě konflikt s lodí (A)VOID. Vůbec nezpochybňuji jejich kulturní a zejména literární program, například i ten vytvářený s Městskou knihovnou v Praze naopak patřil k vítaným zpestřením pražské kulturní scény. Nicméně pokud jsou stanovena nějaká pravidla, je třeba, aby je všichni bez výjimky dodržovali. Hlavní město společně s Trade Centre Praha nyní intenzivně řeší pronájem lodi (A)VOID na pražské náplavce. Po stížnostech a následné výpovědi smlouvy Trade Centre Praha bere tuto situaci jako příležitost upravit smluvní vztahy,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek Jan Chabr.

TCP tak pomůže uchovat kulturní potenciál lodi, která má výjimečnou historii. Jako loď Dr. Edvard Beneš byla klenotem pražské paroplavby hned po svém uvedení do provozu v roce 1938. Dnes vlastně čeká na své znovuzrození. Motor i komín jsou zakonzervované v loděnici a připravené na pokračování rekonstrukce, která od roku 1988 nebyla dokončena.

Provozování lodi společností TCP de facto umožňuje pokračování dosavadního kulturního programu, ovšem kromě hlasité hudební produkce, na kterou si dlouhodobě stěžovali majitelé a nájemníci sousedních domů nebo spolky obyvatel v okolí. Dvojka sobě i provozovatel občerstvení na lodi dostali nabídku v podstatě nepřerušit činnost a pokračovat v provozu pouze v novém smluvním vztahu s TCP. Toto vstřícné řešení situace spolek Dvojka sobě opakovaně odmítá a svou komunikační kampaní vyvolává dojem, že to je Praha, která má zájem na ukončení provozu lodi.

Autentický a kvalitní kulturní program na náplavce Rašínova nábřeží navíc bez větších komplikací dlouhodobě provozuje loď Tajemství, v kombinaci se sportovním využitím také například loď Kayak Beach Bar. Obě lodě mají přímý vztah s Prahou jako pronajímatelem břehu a jejich majitelé je zároveň provozují.

Pokud spolek Dvojka sobě nebo provozovatel občerstvení na lodi, Petr Pošvic z agentury Liver Music, nebudou mít zájem pokračovat v provozování lodi (A)VOID uzavřením smluvního vztahu přímo s TCP, vyhlásí Trade Centre Praha na provoz lodi otevřené výběrové řízení, jak už to úspěšně udělalo při hledání provozovatelů nově opravených kobek na Rašínově a Hořejším nábřeží. Spolek Dvojka sobě se samozřejmě bude moci výběrového řízení zúčastnit.

Tento záměr je podle kurátora pražských náplavek Petra Hozmana v tuto chvíli jediná varianta umožňující pokračování činnosti minimálně do konce roku 2020. „Od doby, kdy jsem nastoupil na pozici kurátora, se věnuji primárně lodi (A)VOID a problémům, které jsou s ní spojené. Upřímně bych raději řešil její další program. Za tu krátkou dobu jsem nezaznamenal ze strany TCP nebo mého předchůdce Jiřího Sulženka žádnou ambici loď odstraňovat, nahrazovat ani ji jinak kulturně dehonestovat. Vlastně mi přijde, že se všichni snažíme hledat řešení, jak loď udržet otevřenou a funkční. Loď je majetkem Pražské paroplavební společnosti, a.s., a nikoliv pana Slavíka nebo spolku Dvojka sobě, jak se patrně veřejnost mylně domnívá. Právě spolku Dvojka sobě vypršela smlouva před pěti měsíci a za pět dní vyprší i pronájem nábřežní hrany.  Aby se mohl zachovat dosavadní provoz alespoň do konce roku, tak přišel návrh, že si loď od Pražské paroplavební společnosti pronajme TCP, ta ji následně podnajme na základě řádné smlouvy spolku Dvojka sobě a později vyhlásí otevřené výběrové řízení. Osobně pevně doufám, že k této dohodě dojde,“ popisuje situaci kurátor pražských náplavek Petr Hozman.

„Předložili jsme návrh na řešení situace zástupcům koaličních stran hlavního města Prahy - Pirátům, Praze sobě, Spojeným silám pro Prahu - a ti jej jednomyslně podpořili. Spolek Dvojka sobě by měl tedy i nadále možnost loď provozovat se svým programem do konce roku, ovšem za podmínky neporušování pravidel pro provoz činnosti na náplavkách. TCP bude za tyto měsíce provozu požadovat pouze symbolické nájemné za pronájem prostoru lodi ke kulturním akcím,“ uzavírá předseda představenstva společnosti TCP Filip Veselý.

Trade Centre Praha zároveň poukazuje na komplexní dojem, současnou i historickou výjimečnost prostoru náplavek, kdy právě loď (A)VOID slouží jako multikulturní a pozitivní místo využívané návštěvníky napříč generacemi. Zároveň je ale podle společnosti nutné zajistit, aby se zde lidé cítili komfortně, bezpečně a pražské náplavky byly místem pro setkávání široké veřejnosti. K tomu má vést nové transparentní výběrové řízení.

Ilustrační foto