INTERNATIONAL MOSTARY FUND - IMF

Mezinárodní měnový fond – založený v roce 1944 v Bretton Woods v USA má sídlo ve Washingtonu. Jeho úkolem je rozvíjet mezinárodní spolupráci a podporu mezinárodního obchodu a neoddělitelně podporu mezinárodní stability měny. Poskytuje půjčky na krytí deficitních platebních bilancí.