Dirigent ozbrojených sil ČR

Dirigent ozbrojených sil ČR řídil hudební tělesa a sbory při interpretaci hudebních a hudebně - dramatických děl.Nedílnou součástí byla také reprezentování Armády ČR na veřejnosti.

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost.