Strážný Hradní stráže

Strážný Hradní stráže prováděl vnější ostrahu a obranu sídel prezidenta republiky nebo výkon strážní služby na čestných pevných stanovištích a plní reprezentační povinnosti Hradní stráže v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky.

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost.