A-priori

Vyjadřuje, co si myslíme předem, před, pouze z rozumu. Vyjadřuje také předchůdný, autoritativní.

-red-