IT pro děti školou povinné

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN po průzkumu v základních školách reaguje na aktuální potřeby dětí školou povinných, založením nového projektu s názvem „IT pro děti“, který má ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. 

Snažíme se zamezit tomu, aby děti byly vyloučeny ze systému vzdělávání a dokázaly navázat na studijní program bez ohledu na finanční poměry v rodině. Jedná se především o notebooky, nezbytný software a v neposlední řadě internetové připojení přes mobilní síť prostřednictvím 4G LTE mobilního bezdrátového hotspotu. 

Pomoc je adresná a poskytuje se dětem na základě doporučení škol. První krok dělá základní škola, která v první fázi kontaktuje projekt IT pro děti. Našimi partnery v celém procesu jsou základní školy a rodiče (zákonní zástupci dětí). Základní škola zná konkrétní situaci dítěte ve škole i v rodině, vidí potřebu i potenciál. Spolupráce se základní školou nám i v tomto případě zajistí správné zacílení pomoci. Pro takový postup máme už 7 let zkušeností v projektu Obědy pro děti.

V současné době připravujeme k předání prvních 100 notebooků, které jsme ve spolupráci s našimi partnery O2 Česká republika, bankou ING Česká republika a společností SkyLab vybavili potřebným softwarem a vysokorychlostním internetovým připojením na školní rok. Tímto jim moc děkujeme. Usilovně pracujeme na tom, aby se do projektu mohli zapojit jak velké společnosti, tak i jednotlivci, jimž není vzdělání budoucí generace cizí. Aktivně spolupracujeme se školami registrovanými do spřízněného projektu Obědy pro děti, a zároveň jsme připraveni pomoci dalším potřebným dětem, proto je nutné, aby se o jeho působnosti dozvědělo co nejvíce škol. Prosíme o podporu a šíření informací o naší činnosti a projektu IT pro děti prostřednictvím médií a sociálních sítí.

Základní kritéria pro výběr potřebných dětí – doporučení pro základní školy

Konkrétní dítě je schváleno projektem Obědy pro děti a je uvedeno v darovací smlouvě na šk. rok 2020/21, toto potřebné dítě je žákem 5. - 9. třídy*:

  • Zákonný zástupce se o dítě stará, komunikuje a spolupracuje se školou. 
  • Pro zákonného zástupce je jeho dítě prioritou, ale z důvodu finanční nouze v rodině, nemá žák potřebné IT vybavení pro povinnou distanční výuku.
  • Dítě nemá zásadní vzdělávací problémy, neomluvené hodiny ani vážné kázeňské přestupky.
  • Pro dítě by bylo získání této pomoci významnou podporou pro rozvíjení jeho studijního potenciálu.
  • Škola u vytipované rodiny vnímá předpoklad, že bude mít zájem při distanční výuce dítě podporovat. 

Chcete se zapojit a přispět?

Pokud se chcete přidat a pomáhat v projektu IT pro děti, kontaktujte nás, popř. budete moci zaslat finanční podporu přímo na transparentní účet, který je již aktivní.

Jak tomu u nás bývá zvykem 100 % těchto finančních prostředků bude použito výhradně na nákup potřebné IT techniky pro konkrétní děti z konkrétních základních škol, a to na základě darovacích smluv mezi námi a zákonnými zástupci. Součástí je také motivace rodičů, aby svým dětem vytvořili podmínky pro distanční vzdělávání a podpořili je.

Přispějte přímo na Transparentní účet IT pro děti:888 555 868 / 5500

Transakce na účtu jsou veřejné a můžete je sledovat.

Každý dárce má možnost zkontrolovat jasnou a transparentní evidenci pohybů, darů a plateb na našem účtu. Každá koruna na účtu jde přímo na IT pro děti. Provoz projektu je hrazen v plné míře z rozpočtu Women for Women, o.p.s., manželi Tykačovými.

Webové stránky:

www.women-for-women.cz

www.obedyprodeti.cz

www.bydlimtedyjsem.cz

www.servisvztahu.cz