Samostatný technik arborista

Samostatný technik arborista determinuje dřeviny, hodnotí jejich zdravotní stav, stáří, vitalitu, sadovnický a kompoziční význam. Na základě toho provádí řezy stromů na zemi i v korunách, ošetřuje stromy a zpracovává odborné posudky. Orientuje se v mapových podkladech a v terénu.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.