České femme fatale byly úchvatné!

Femme fatale je nejčastěji popisována jako velmi přitažlivá, inteligentní, smyslná a svůdná žena, schopná svým vnitřním kouzlem přímo očarovat muže, kterým pak není pomoci. Bez větší námahy si dokáže podmanit téměř každého muže, přitom není nikdy jisté, zda vůbec touží po jejich lásce. Jistě jí byla i biblická Eva, která se pro jablko nechala vyhnat z ráje a změnila od základu život sobě i Adamovi. Vyvstává však také otázka zda „muž číslo 1“

Byl od přírody slabý a nedokázal odolat svodům ženy. Kde byl jeho rozum a rozhodnost, pevnost a odhodlání?

Femme fatale nebývá zamilovaná, někdy její láska ihned uvadá, když si s konkrétním vyvoleným pohraje, jiná není schopná lásky…  Do našeho zjednodušeného vymezení například zapadá komunistická novinářka, spisovatelka a překladatelka Marie Majerová, která byla také velkou feministkou. Těchto pár slov spíše vypovídá o ženě rozvážné, avšak manželka S.K. Neumanna, Božena, o ní kdysi řekla: „Mařka dovedla každého muže okouzlit a z Vídně jsem zvěděla, že v jejím životě hrají roli jen zdatní milenci“.

Životem zkoušená osobitá herečka Květa Fialová, nikdy na sobě nenechala znát, co pro ni osvobození ruským vojskem doopravdy znamenalo. Dva vojáci ji znásilnili v jejích šestnácti letech. Tento hrůzný zážitek vygradoval, když na vlastní oči viděla jejich popravu.

Olga Schoberová, známá také jako Olinka Bérová byla považována nejen za český sex symbol, ale i evropský, má na svém kontě 22 českých, amerických, italských a německých filmů. Byla přirovnávána k Brigitte Bardot a Ursule Andressové. Jako první žena z tehdejšího Československa se objevila v časopise Playboy. Obě herečky si spolu zahrály ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera.

Foto: Květa Fialová a Olga Schoberová z filmu Limonádový Joe//Facebook/Zlatá šedesátá