Artézská podzemní voda

Vzniká hromaděním pod tlakem ve zvolněné podzemní vrstvě uzavřené zpravidla dvěma nepropustnými vrstvami. Při proražení stropního izolátoru napjaté zvodně, voda samovolně vyvěrá, a to vede ke zmenšování tlaku ve zvodni, až může  dojít k zániku artéského vývěru vody. Vyskytují se v pouštích a dávají vzniknout oázám

-red-