Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu analyzuje aktuální stav zadaného podniku a navrhuje optimální řešení v následujících oblastech: výběr produkčních směrů podniku, vyhledávání možnosti využívání dotačních programů, využívání a uplatňování správné chovatelské praxe při ošetřování hospodářských zvířat, vyhledávání optimálních postupů ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku metodou vyhledávání produkčních rezerv, naplňování zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.