Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu

Zemědělský poradce pro RV provádí analýzu současného stavu daného podniku a navrhuje řešení v následujících oblastech: výběr zaměření výrobní činnosti podniku, možnosti využití dotačních programů, uplatnění správné zemědělské praxe při hospodaření s cílem zlepšení konkurenceschopnosti podniku, plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.