Umíte pracovat i z domova? Ne? Tak trénujte, home office se může stát samozřejmostí!

Koho z nás by před rokem napadlo, jak zvláštní časy nás čekají? Více než polovina republiky na státních „dávkách“ a kdysi téměř nedosažitelný zaměstnanecký benefit, kterým je práce z domova, se objevuje podstatně více než v časech před koronavirovou pandemií. Ba, co více, home office se bude v budoucnosti samozřejmostí, ale čas však ukázal, že není pro každého. Splněné přání pracovat z domova se u všech pracovníků prostě neosvědčilo.

Zhruba pětina dotázaných by raději docházela na své pracoviště, potvrdila naše sonda mezi lidmi v zaměstnaneckém poměru, ale zjistili jsme také, že zhruba čtvrtina zaměstnanců se cítí spokojenější. Plné ruce práce budou mít na počátku roku oddělení lidských zdrojů, která známe také jako HR. Tato oddělení pomáhají vytvářet celý firemní systém a udržují chod podniku. Bývá často nedoceněné především zaměstnanci, ale i veřejností, ne každý si totiž umí představit rozsah práce tohoto specifického oddělení. Řada lidí ho považuje za nadbytečné a často na něj nahlíží jako na ty zbytečné zaměstnance, kteří ujídají ze společného koláče, aniž si to zaslouží.

Hlavním úkolem HR je výběr nových zaměstnanců, takových, které firma opravdu potřebuje či mají potenciál růstu a mohou se stát přesně takovými, jaké firma potřebuje. Je nutné si uvědomit, že jen pevný řetězec stojí za kvalitně odváděnou prací a udrží podnik v chodu i za složitých podmínek. Koronavirový čas ukázal, že bude nutné vytvořit nový standard již pro rok 2021, kdy se bude více kombinovat práce z domova a z kanceláře. Částečně bude pravděpodobně implementován v celé řadě firem. Home office už pravděpodobně nebude vysněným benefitem, ale samozřejmostí.

-lž-