Veřejné zakázky doznaly na konci roku několika změn!

V průběhu roku 2020 se příliš nehovořilo o změnách v zadávání veřejných zakázek, takže krátce před Vánocemi Poslanecká sněmovna překvapila jejich zadavatele novelou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Od 1. ledna 2021 bude možné uplatňovat ve všech veřejných zakázkách zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání včetně podpory inovací. Žhavou novinkou je však právo pro zadavatele vyloučit účastníky zadávacího řízení, kteří jsou součástí jednoho koncernu, a to na základě věrohodných informací, které vzbudí důvodné podezření, že části nabídek připravovali ve vzájemné shodě. Účastník bude mít právo vyvrátit, že nedošlo ke vzájemné shodě při přípravě nabídky.

Další změny v zadávání veřejných zakázek by měla přijít k datu 1. 7. 2021. Poslanecká sněmovna přislíbila, že jak zadavatelé, tak i dodavatelé, se dočkají snížení administrativní zátěže. Dojít má i ke zmírnění vybraných pravidel a k upřesnění výkladu některých ustanovení.

Kdo je veřejný zadavatel?

Veřejný zadavatel je veřejným subjektem, kterým je: Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u niž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, případně subjekt, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství.

Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků poskytnutých z veřejných zdrojů. Sektorový zadavatel je osoba vykonávající některou z jasně definovaných relevantních činností.