IOP

Integrovaný  operační  program  určený pro  podporu  projektů napříč  spektrem  programů národních a  nadnárodních.