IPA

Instrument for Pre-accession Assistance je  novým  nástrojem  předvstupní  pomoci pro  programové období 2007-2013. Dříve  tento záměr  splňovaly  projekty: ISPA, Phare, Sapard.