Veterináři s koňmi pod kapotou: DRIVE-IN SNĚM

V sobotu 27. února 2021 se uskutečnil na brněnském výstavišti z důvodu pandemie dlouho odkládaný XXIX. Sněm Komory veterinárních lékařů ČR (KVL). Komora veterinárních lékařů je stavovskou organizací, sdružující ze zákona všechny soukromé veterinární lékaře, provádějící v ČR veterinární činnost.

Tento sněm byl důležitý zejména proto, že šlo o sněm volební. Volby proběhly už v říjnu 2020, ale bez potvrzení mandátu sněmem, by nově zvolení členové komorových orgánů nemohli začít pracovat. S postupujícím časem se tak zvyšoval tlak na řešení aktuálních úkolů pro udržení kvalitní veterinární péče. Nedávno proběhla novelizace veterinárního zákona, otevřenou otázkou zůstává zřízení centrálního registru čipovaných psů, své si žádá i zajištění chodů ordinací, klinik, ochrana zdraví zvířat, ale i personálu a klientů, s ohledem na aktuální velmi nepříznivou epidemiologickou situaci.

Aby byla dodržena přísná hygienická pravidla, které akce v době Covidové vyžaduje, proběhl veterinární sněm poprvé v historii zcela novou formou “drive-in”. Účastníci sněmu vyměnili konferenční sál za parkovací plochu, židle a stoly nahradily sedačky ve vlastních automobilech. Program sněmu byl přenášen prostřednictvím obří obrazovky a rádiové frekvence do autorádií. Účastníci hlasovali pro důležité body programu ze svých aut pomocí elektronických hlasovacích zařízení. Občerstvení bylo servírováno přímo do aut účastníků, byly přichystány balíčky typu street-food a káva. Drive-in systém umožňuje plnohodnotnou účast na sněmu, aniž by se účastnici museli osobně setkávat. I tak bylo pro vstup nutností předložení negativního testu na SARS-CoV-2, případně doklad o očkování nebo prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. Desinfekce a respirátory při pohybu mimo vozidla byly samozřejmostí.

Účastníci sněmu měli možnost se ke spokojenosti s netypickou podobou sněmu vyjádřit prostřednictvím dotazníků. Ohlasy byly velmi příznivé. “Nemalou měrou má na tom zásluhu i poskytovatel zázemí – a.s. Veletrhy Brno. Tímto za KVL vyjadřujeme poděkování a můžeme naši zkušenost s drive-in sněmem vřele doporučit i dalším stavovským organizacím jako efektivní alternativu tradičních setkání” uvedla nová prezidentka komory MVDr Petra Šinová. Stejně tak poděkovala všem kolegům za účast na tomto nestandardním sněmu.