Jaký je rozdíl mezi karanténou a izolací?

Karanténou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby (tj. osoby bez příznaků), která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Je primárně určena osobám bez příznaků. Lékař vystaví eNeschopenku
s diagnózou Z209 a do kolonky profese uvede slovo „karanténa“.

Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Je určena pro osoby s příznaky onemocnění. Lékař vystaví eNeschopenku a uvede do pole profese slovo „izolace“.

Zdroj informací: ČSSZ