Rychlé šípy zná přes 90 % Čechů, nejznámější postavou je Rychlonožka,

Rychlé šípy, unikátní fenomén české literatury, kultury i společnosti obecně. Jaké je ale o něm u nás povědomí? Kdo je nejznámější postavou? Kolik procent lidí má doma ježka v kleci? Na tyto a další otázky nyní odpověděl reprezentativní výzkum agentury Median pro Skautskou nadaci Jaroslava Foglara, který proběhl u příležitosti nového vydání restaurovaných komiksových příběhů Rychlých šípů Jaroslava Foglara od kreslíře Jana Fischera.

Reprezentativní výzkum populace České republiky ve věku 15 let a více provedla agentura Median v březnu 2021 na vzorku 815 respondentů. Celkově Rychlé šípy zná 93 % respondentů, nejvíce ze seriálu či filmu (56 %), dále pak ze čtení komiksových příběhů (42 %) a ze čtení knih (33 %). Nejznámějšími Rychlými šípy jsou Rychlonožka (zná 78 %), Červenáček (74 %) a Mirek Dušín (72 %). Těmi méně známými pak jsou Jarka Metelka (51 %) a Jindra Hojer (48 %). Rychlé šípy si nejvíce respondentů spojuje s kamarádstvím (87 %), čestností (68 %), dobrými skutky (57 %), aktivním životem (34 %) a humorem (27 %). Na otázku, zda dotazovaný má doma nějakou knihu či věc týkající se Rychlých šípů, 25 % respondentů odpovědělo hlavolam ježek v kleci, 13 % komiksové sešity, 10 % knihu komiksů a 12 % jednu z knih „Stínadelské trilogie“

„Rychlé šípy Jaroslava Foglara od kreslíře Jana Fischera zaujímají v dějinách čs. komiksu výsadní postavení. Stejně ojedinělé je i současné vydání, které z hlediska komiksové rekonstrukce nemá u nás obdoby,” zdůrazňuje na úvod Roman Šantora ze Skautské nadace. Toto souhrnné vydání v grafické úpravě Martina T. Peciny vychází po více než dvou letech pečlivého restaurování - editorských vstupů, historických bádání, retuší, kolorování, grafických oprav a úprav. „Výsledkem je unikátní podoba, kdy Rychlé šípy září tak, jak jste je ještě neviděli, a plní tím přání svých tvůrců. Navíc poprvé ve všech variantách, které Jaroslav Foglar spolu s Janem Fischerem vytvořili,” říká Roman Šantora. Na téměř 300 stranách knihy najdou čtenáři kromě komiksu rozsáhlý doslov o Janu Fischerovi s bohatým obrazovým doprovodem, stejně tak doslov o přípravě současného vydání.

V čem tkví unikátnost tohoto vydání:

  • obsahují všech 200 příběhů, které Foglar s Fischerem připravili a autor je posléze prohlásil za konečný výčet
  • v příloze najdete i dalších 20 variant, jež postupně vznikly
  • naprostá většina je reprodukována z originálu o formátu A2, jen několik stran muselo být rekonstruováno z tištěných verzí
  • 70 původně černobílých komiksů bylo nově ručně kolorováno a poté počítačově spojeno s černobílým originálem
  • náročnou retuší prošly všechny barevné strany, sjednoceny byly nejen barvy oblečení, pleťovky postav, ale i různá podbarvení apod.
  • opraveny byly chyby v textech i ilustracích
  • doplněny podkomiksové vsuvky od J. Foglara, které budou publikovány prvně od časopiseckých vydání
  • komiksy jsou reprodukovány ve větším formátu 23x33 cm na přírodním papíře, tištěné speciálními UV barvami a stochastickým rastrem pro zachování co největší autenticity.

„Na tento první díl by měl v budoucnosti navázat díl druhý, který Foglarovo dílo ve stejné úpravě představí s dalšími jeho ilustrátory. Včetně nových příběhů podle scénářů a poznámek objevených v autorově pozůstalosti,” uzavírá Roman Šantora.

Rychlé šípy J. Foglara a J. Fischera vydalo v březnu 2021 nakladatelství Albatros ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara.

Skautská nadace Jaroslava Foglara děkuje agentuře Median, která výzkum provedla zdarma.

Skautská nadace Jaroslava Foglara disponuje právy na spisovatelovu pozůstalost. Pečuje o jeho dílo a odkaz, snaží se, aby se spisovatelovo jméno a myšlenky neztratily z veřejného prostoru. Spolupracuje s nakladatelstvím Albatros na znovuvydávání Jestřábových děl, podporuje nejrůznější projekty s foglarovskou tematikou, realizuje předmětovou sbírku s názvem Jestřábův obchod, která slouží na podporu výstavby a rekonstrukce skautských kluboven.

Zdroj: Jiří Sedlák - ArtsMarketing.CZ