Kodaňská kritéria

Vedoucí  představitelé  EU  v  roce 1993 vymezili na  zasedání  v  Kodani tři   základní  kritéria,  která  musí naplnit každá  nově  přistupující  země:

1)   stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochranu lidských práv a

      respektování  národnostních menšin

2)   fungující  tržní hospodářství

3)   musí zcela přistoupit na všechny závazky plynoucí z členství a podporovat cíle