Acquis Communitaire je soubor závazných aktů

Slyšeli jste už někdy termín „Acquis Communitaire“ a nejste si jistí, co vlastně znamená toto označení z francouzštiny?  Tak vězte, že se jedná o neustále se vyvíjející soubor legislativy obecně závazných aktů Evropské unie, které již byly přijaty či budou přijaty.

Acquis Communitaire sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích Evropské unie. Musí je akceptovat každý stát i ten, který je v pozici čekatele a bude do společenství teprve přijat. Je to nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Je považován za základ evropské integrace. Na jeho vzniku, zavedení, vývoji a dohledem se podílí celá řada institucí EU.

Acquis Communitaire zahrnuje: 

deklarace, rezoluce, základní principy, mezinárodní smlouvy, nařízení a směrnice přijaté evropskými orgány a rozsudky vydané Evropským soudním dvorem. Zahrnuje také regulaci zaměstnanosti a pracovních vztahů v členských státech EU

Kompletní judikáty (acquis communautaire ), zde naleznete více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU.