Autoremedura je akt nápravy ve správním řízení

Ukázalo se, že ve správním řízení došlo k chybě, kterou je nutné rychle napravit? Pak může orgán, který rozhodnutí vydal, provést autoremeduru.

Autoremedura je způsob vyřízení opravného prostředku ve správním řízení, kdy o opravném prostředku rozhoduje sám orgán, který vydal původní rozhodnutí. Jde o zvláštní způsob provedení remedury. Jejím účelem je umožnit rychlou nápravu vlastní chyby. Provádí se pouze v případě, kdy je možné plně vyhovět opravnému prostředku (týká se pouze toho, kdo podal opravný prostředek). Může tedy dojít ke zrušení nebo změně rozhodnutí. Opravný prostředek je možné provést také v případě, kdy s tím souhlasí ostatní účastníci řízení.