Národní den vína a zdraví se slaví na počest profesora Milana Šamánka

Motto Národního dne vína a zdraví zní: „Vinaři jsou srdcaři“ a přiměřená konzumace vína je zdraví prospěšná. Národní den vína a zdraví se od letošního roku bude slavit vždy 25. května na počest známého kardiologa profesora Milana Šamánka. Proč právě na jeho počest? Odpověď je jednoduchá, a navíc zcela logická. Byl jedním z prvních českých propagátorů světového názoru opřeného o renomované studie, že mírná konzumace vína jako zdraví prospěšného nápoje. Je to navíc den svátku sv. Urbana, oblíbeného patrona vinařů.

Národní den vína a zdraví nám připomíná, že bychom se v životě měli umět zastavit, odpočinout si a najít si čas sami na sebe. Užít si hezké chvíle s rodinou či s kamarády bez stresu u sklenky dobrého moravského nebo českého vína. Symbolem Národního dne vína a zdraví bude „vinná růže“, která se bude prodávat za 100 korun u vinařů, na vinařských akcích nebo na e-shopech. Výtěžek této unikátní akce půjde na Dětské kardiocentrum v Motole, které založil jako jedno z prvních na světě profesor Šamánek. Proto i motto „Vinaři jsou srdcaři“.

Spojení vína s předním českým kardiologem není náhodné, neboť celá řada studií potvrzuje kladné působení vína v přiměřené dávce právě na lidské srdce. Tedy nejen na srdce. Naposledy to potvrdil hojně citovaný článek v odborném časopise Addiction: „Odborníci z University of Cambridge zde uvádějí, že 2 dcl vína pro ženy a 4 dcl vína pro muže denně výrazně snižují úmrtnost nejen na infarkt myokardu, ale i úmrtnost celkovou,“ připomíná výsledky prestižní studie docentka Zuzana Urbanová, která napsala společně s profesorem Šamánkem knihu „Víno na zdraví“. Tato publikace a její závěry, odkazující mimo jiné na světové odborné lékařské studie, byly oceněny Mezinárodní organizací pro révu vinou a víno OIV v Paříži.

Podobné přesvědčení zastává také profesor Jan Pirk, který po Milanu Šamánkovi převzal pomyslnou štafetu a stal se hlavním popularizátorem přiměřené konzumace vína z řad lékařských kapacit. „Víno, kromě té trochy alkoholu, obsahuje i látky, které jsou tělu vysloveně prospěšné, a je rozhodně pro život mnohem přínosnější než tvrdý alkohol,“ upozorňuje Jan Pirk a současně připomíná také psychologický aspekt, neboť právě ten v současné době vystupuje do popředí: „Myslím si, že sklenka vína v rodině může vést ke zlepšení psychických traumat, která jsme všichni v posledním roce a půl utrpěli.“