Kontaktní centra

Jsou určena lidem, kteří užívají návykové látky, žijí rizikovým způsobem života apod. a jejichž způsob života vede k tomu, že nechtějí nebo sami nemohou řešit nepříznivou sociální situaci, v níž se ocitli. Podstatou služby je vytváření podmínek pro navázání kontaktu s těmito lidmi, v případě zájmu poskytnutí informací a rad, které jim umožní řešit vlastní nepříznivou sociální situaci. Primárním cílem je minimalizovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života.