Kontokorentní úvěr

Krátkodobý úvěr, čerpaný dle potřeby v měnícím se rozsahu do sjednané hranice, kdy zůstatek může nabývat debetní i kreditní hodnoty.