Kontrola Ex-ante

Nebo také předběžná kontrola (provádí se před započetím realizace projektu). Je součástí přijatelnosti projektu a má za úkol zachytit a odstranit případné chyby vzniklé před počátkem realizace.