Kontrola Ex-post

Následná kontrola prováděná po ukončení realizace projektu (i několik let), která zjišťuje zda slib za jakým účelem byl projekt schválen, je plněn.