Kontrola Interim

Kontrola, která se provádí v průběhu realizace. Úkolem je zjistit odchylky od projektu, které by následně mohly mít negativní vliv na profinancování projektu.