Naprogramuj si tatínka. MakeITtoday otevírá kurzy programování pro předškoláky

Český projekt makeITtoday, který pořádá dětské kurzy, workshopy a příměstské tábory zaměřené na rozvoj digitálních dovedností, otevírá od září pololetní kurzy poprvé určené pro nejmladší věkovou skupinu od 5 let. Na kurzu s názvem Mini Coders se předškoláci pomocí her, tabletu, robotů a aktivit s rodičem seznamují se světem technologií a osvojují si základní principy informatického myšlení.

Poptávka po předškolních kurzech přišla přímo od rodičů studentů, kteří už kurzy makeITtoday navštěvují. „Zejména rodiče, kteří sami pracují v IT oblasti a uvědomují si význam tohoto oboru do budoucna, nechtějí ztrácet čas a přišli za námi, jestli bychom uměli připravit kurz i pro jejich předškoláky,” vysvětluje majitelka makeITtoday Jana Vyhlídalová. „Během pár měsíců jsme dali dohromady koncept, lektory a v dubnu tohoto roku proběhl pilotní měsíční kurz. Pozitivní reakce dětí i rodičů nás pak přesvědčily, abychom od září otevřeli kurz Mini Coders naostro,” dodává.

Kurzy pro nejmenší probíhají prezenčně v přítomnosti rodiče, prarodiče nebo dospělého sourozence. „Spolupráce s někým z rodiny je důležitým aspektem předškolních kurzů. Děti tohoto věku se v přítomnosti rodiče lépe učí, jsou méně stydlivé a společně pak mohou nové znalosti mezi lekcemi opakovat pomocí her a aktivit. Zároveň je to pro obě strany zábava, dítě si v hodině může zkusit třeba naprogramovat tatínka. Právě posilování rodinného vztahu oceňovali i naši „pilotní” rodiče,” vysvětluje Jana Vyhlídalová.

Část hodiny děti tráví offline hrami a úkoly, při kterých si osvojují základní principy informatického myšlení, jako je prostorová představivost, řešení problémů nebo algoritmy. Další část hodiny pak pracují s tabletem v programu Scratch Junior, obrázkovém programovacím jazyce, který byl speciálně vyvinut pro výuku dětí a který umožňuje vytvářet příběhy, kvízy či interaktivní hry. „Výhodou je, že pro práci s tímto programem není potřeba umět číst, a přesto děti získávají programátorský základ. Vedle toho učíme programovat také různé typy robotů, např. Blueboty, Beeboty nebo ozoboty. Cílem je ale především vzbudit nadšení a ukázat, že se s pomocí technologií dá tvořit a ne na nich pouze pasivně konzumovat obsah. A že je to dokonce větší zábava,” říká majitelka makeITtoday.

Kurzy Mini Coders probíhají 1x týdně po dobu dvou měsíců v Hale 40 v Pražské tržnici. Kromě dospělého doprovodu si děti na lekce přinesou vlastní tablet nebo iPad. Zájem o kurzy pro nejmenší přichází i od technologických firem. Těm makeITtoday vytváří i kurzy na míru pro děti zaměstnanců.

I český vzdělávací systém po 17 letech poprvé reviduje, jak by se měla učit informatika, a od září posouvá pokročilejší digitální dovednosti už na první stupeň základní školy. „Dnešní děti budou vykonávat profese, které dnes ani neexistují. A spoustu stávajících profesí nahradí počítače a roboti. Bude tedy potřeba čím dál více lidí, kteří s nimi umí komunikovat a ovládat je. Nesnažíme se ze všech dětí vyrobit programátory, chceme jim dát kvalitní technologický základ, aby si jednou na trhu práce mohly svobodně vybrat, čím se chtějí živit,” dodává Jana Vyhlídalová.

O makeITtoday:

Inovativní vzdělávací projekt makeITtoday vznikl v roce 2017. Vedle systematického vzdělávání v technických oborech se zaměřuje na rozvoj soft skills u studentů ve věku 5-18 let. Nabízí pololetní kurzy a workshopy zaměřené na programování, robotiku, vývoj mobilních aplikací, her, webu a mnohé další. Od roku 2019 pořádá také příměstské tábory. makeITtoday vychází z myšlenky, že v dnešním světě se již většina profesí neobejde bez znalosti digitálních technologií a do budoucna bude těchto povolání jen přibývat. Studenti by si proto měli osvojit digitální dovednosti, aby mohli plně využít potenciál současného světa, ať už budou dělat cokoli.
www.makeittoday.cz