Konvergence

Pojem vyjadřující  sbližování, což je prvním cílem politiky HSS EU v programovém období 2007-2013. Má urychlit hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů zemí EU. Čerpat  mohou  i  ty  země, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 90% průměru tohoto ukazatele pro celou EU. Tento cíl  je   financován v rámci ČR z ERDF, ESF a FS, s výjimkou hl. m. Prahy.