Krizová pomoc

Neodkladná pomoc těm, kteří nejsou schopni vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase svůj životní prožitek nebo životní situaci. Krizová pomoc je krátkodobá a je poskytována nepřetržitě. Cílem je poskytnout člověku v této situaci bezpečí, podporu a vedení při zvládnutí situace vlastními silami. Jednou ze služeb krizové intervence je linka důvěry (telefonická, internetová).