Kurikulum

Souhrnná informace překračující  rámec učebních osnov a učebního plánu o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o vzdělávacím procesu a jeho důležitých bodech, realizaci a výsledcích.