Kvorum

Stanovený počet přítomných a hlasů, který je třeba dosáhnout ke schválení usnesení zastupitelských orgánů.