Podiatrické sympozium v Brně se zaměřilo na zdravé obouvání dětí a diabetiků

V Brně se 22. srpna 2021 při veletrhu KABO sešli na výstavišti v Pavilonu P lékaři, podiatři, výrobci a prodejci obuvi, stélek a další odborníci na II. mezinárodním podiatrickém sympoziu. Organizátorem byla Česká obuvnická a kožedělná asociace s Českou podiatrickou společnost. Hlavní téma bylo Zdravá noha a zdravá obuv. 

Sympozium bylo rozděleno do dvou bloků a jak už vyplývá z podtitulu, zaměřilo se především na dětskou nohu, která je základem pohybové soustavy a je druhým nejzatěžovanějším orgánem po srdci. Nezbytnost správné péče o nohy od samotného narození až po stáří by měla být samozřejmostí, avšak výzkumy potvrzují podceňování patologického vlivu chybného přístupu a velice chabou znalost této problematiky, která může mít nedozírné následky a nesnadnou, někdy dokonce nemožnou, nápravu. Společnost se v datech v současné době potýká s třiceti procenty dětí do šesti let, u kterých jsou zjištěny získané vady, přesto, že se devadesát devět procent dětí narodí se zdravými nohami, což je alarmující! V dospělosti se se získanými vadami potýká už celých padesát procent populace a pouhé jedno procento přišlo ke své vadě po úrazu a jedno procento se s vrozenou vadou narodilo.

„Nejčastějším onemocněním nohou je pes planovalgus (pozn. redakce:dětská podélně plochá noha) s vytočenými kotníky. Je to vada, se kterou  se nejčastěji setkáváme při běžném kontaktu s klienty,“ potvrdila na sympoziu Magdalena Kordašová ze Střediska ortopedicko-protetické pomoci Protetika Bratislava a.s.  Podle výzkumu PROTETIKY, který provedla na základních školách, má náběh na ploché nohy či jiné deformity chodidla skoro polovina dětí, což je velmi alarmující zjištění. Je tedy nutné se více zajímat o obuv, kterou nazouváme dětem, kterým  se nohy ještě vyvíjí a společnost Protetika má rozhodně, co nabídnout v kvalitě více než žádoucí.

Na nepříznivá data patologického vývoje dětských nohou svorně upozorňovali všichni přednášející prvního bloku: MUDr. Marie Součková, primářka Lékařského podiatrického centra, Praha, CZ, MUDr. Michal Matějíček, CSc. z České obuvnické a kožedělné asociace, Ing. Magdalena Kordošová i Peter Body, obchodní zástupce Superfit a Legero ve společnosti TORUMIA s.r.o.

Odborníci se napříč obory shodovali, že základní článek pro pozorování zdravého vývoje dětské nohy je rodina, pokud ta selže, musí nastoupit celý tým specialistů počínaje ortopedy, konče podiatry, aby získané vady pomohl řešit. Bez správného obouvání dětí, které respektuje zásady konstrukce zdravotně nezávadné obuvi pro obouvání dětí s vadami nohou, by nápravy nebyly reálné. „S prevencí deformit je totiž nutné začít už odmala tím, že budeme populaci obouvat správně a zdravě do kvalitní obuvi,“ říká Vlasta Mayerová, ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová.

Na akci byl také představen mezinárodní projekt, který si klade za cíl zvýšit povědomí a znalosti o specifikách diabetické nohy a důležité roli obuvi při prevenci vzniku ulcerací a dalších nežádoucích příhod na nohách diabetiků. Podstatné téma, které je nutné stále zdůrazňovat, je také samotná péče o nohy diabetiků a důležitost odborně prováděné pedikúry. Vše důležité ve své přednášce přiblížil MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL. M, prezident České podiatrické společnosti. Cenné informace zazněly i díky Mgr. Haně Hetzler, Medical Point s.r.o., ale řadě dalších přednášejících i aktivním účastníkům sympózia.