Lisabonská strategie

Cíl EU z  roku 2000: Stát  se během  deseti  let " nejkonkurenceschopnější a  nejdynamičtější znalostní  ekonomikou   na  světě,  jež  bude  udržitelného  růstu a  bude nabízet  více  kvalitních pracovních  míst a  větší  sociální  soudržnost".