Nová česko-anglická základní škola VIA Beroun přivítala první školáky

Slavnostně vyzdobené třídy zbrusu nové základní školy VIA Beroun otevřely ve středu 1. září své dveře prvním patnácti školákům a deseti předškolákům v přípravném nultém ročníku. Zřizovatelem soukromé školy s výukou v českém a anglickém jazyce je Nadace Tipsport, která dlouhodobě podporuje vzdělávací a enviromentální projekty na Berounsku i po celé České republice. Nadace Tipsport bude také až do výše 100 % poskytovat sociální stipendia těm dětem, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci si nemohou školné dovolit. Ředitelem základní školy VIA Beroun je renomovaný pedagog Jiří Luka, který v minulosti stál například za vybudováním prestižní základní školy a gymnázia Open Gate. Současně je nositelem prestižního profesního ocenění Zlatý Ámos.

V rámci berounského regionu se jedná o jedinečný vzdělávací projekt nabízející prostřednictvím širokého spektra vzdělávacích metod a dvoujazyčné výuky tolik potřebné kvalitní vzdělávání. „Už od první třídy budou mít děti až třicet procent výuky v angličtině s rodilými mluvčími,“ vysvětluje ředitel školy Jiří Luka a dodává, že cílem je vytvořit z druhého jazyka přirozený komunikační prostředek. Dlouhou cestu od prvního nápadu až po otevření školy podle něj provázela především týmová hra všech zúčastněných stran, skvělá spolupráce a plná podpora od zřizovatele školy.

Další pilíř nové školy VIA Beroun je systematický rozvoj hodnot s tím, že výuka povede děti ke čtyřem základním hodnotám – čestnosti, odvážnosti, laskavosti a schopnosti péče o sebe sama a své okolí. Třetím pilířem je pestrost metod. Škola chce čerpat z ostatních vyučovacích metod, jako je například Montessori nebo výuka v tématech známá z waldorfské školy. „Chceme se ale jen inspirovat a dál jít vlastní cestou. Ta pestrost je důležitá, aby u dětí rozvíjela dovednosti jako je komunikace, kritické myšlení, kooperace a kreativita,“ doplňuje Jiří Luka.

Popisek k obrázkům: Dopoledne se ředitel školy Jiří Luka věnoval školákům, předškolákům a jejich rodičům. Představil jim české a anglické pedagogy a předal základní informace k novému školnímu roku. Odpoledne v rámci slavnostního otevření školy poděkoval zastupitelům města Beroun i stavitelům nové školy, která se buduje v bývalém areálu Tiba.