Horse Emergency je záchranka zachraňující životy koní a velkých zvířat!

První koňská záchranka a stále jediná v celé České republice, vznikla před léty, kdy si její zakladatelé uvědomili, že citelně chybí specializovaná neodkladná pomoc koním, kteří se zraní či onemocní. Dlouholetí autorizovaní přepravci koní, kteří vozili své pacienty na specializovaná vyšetření, se však úkolu zhostili a založili neziskovou organizaci provozující jedinou mobilní ambulanci na záchranu zraněných, nemocných, týraných, či jinak postižených velkých zvířat na území České republiky, střední a východní Evropy.

Horse Emergency vznikla zcela spontánně v roce 2009: „Náš syn začal závodit na koni a z toho vnikla potřeba mít velké auto a přívěs. Já jsem kdysi jezdil po světě s náklaďákem, a tak jsem si zařídil živnostenský list, pořídil licenci Státní veterinární správy a veškerá povolení k tomu,“ říká spoluzakladatel a současný předseda zapsaného spolku Tomáš Förchtgott.

Hlavním úkolem koňské záchranky je technická pomoc při vyproštění zvířete z nebezpečné situace, odborná první pomoc na místě události, stabilizace a převoz pacienta s odbornou posádkou a předání na příjmu veterinární kliniky. Později se spolek stal i součástí integrovaného záchranného systému na základě Dohody o spolupráci s HZS a byl zařazen do tzv. Panelu nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. V té době již školili složky záchranného systému, a tak bylo nutné se posunout. Zakoupili například univerzální dlahy pro koně a speciální obvazy k zafixování zraněné končetiny a hlavně maketu koně, kterému říkají Renda, na kterém trénují i členy záchranných sborů, jak zvládnout složité situace při záchraně koní. 

A jaký nejkomplikovanější či nejnáročnější zásah musel tento speciální tým zvládnout? „Je to asi pět lez zpátky, kdy dospělý kůň zapadl do bazénové šachty o rozměrech 90 cm x 90 cm. Zapadl tam úplně celý. Vypadalo to jako bezvýchodná situace a nám se podařilo koně vytáhnout za 48 minut,“ hrdě popsal husarský kousek Tomáš Förchtgott.